Charles Chaigne, communiant

Charles Chaigne, communiant